ESF projekti

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

(Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

 

2010./2011.m.g. stipendijas saņem skolotāji:

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Izstrādātie materiāli

1.

Ilze Šulca

angļu valoda

CONDITIONAL SENTENCES From 9

2.

Liene Brēdiķe

angļu valoda

Prezentācijas

Skolēnu darbi

3.

Tatjana Šinkus

angļu valoda

 

4.

Ivita Steķe

matemātika

Paškontroles darbi

Matemātikas nedēļas rezultāti

5.

Ingrīda Ilmane

matemātika

 

6.

Inta Zubova

matemātika

D. Stuģe

R. Berkolds

R. Sergejevs

V. Kupste

7.

Ingrīda Drēska

vācu valoda

Katalogs


Darba lapas

8.

Ļubova Vladimirova

vācu valoda

Pārbaudes darbi

9.

Tatjana Beinaroviča

ķīmija

 

 

2009./2010.m.g. stipendijas saņem skolotāji:

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Izstrādātie materiāli

1.

Inta Zubova

matemātika

2.

Guna Zemīte

informātika

 

3.

Ļubova Vladimirova

vācu valoda

 

4.

Ilze Šulca

angļu valoda

 

5.

Tatjana Šinkus

angļu valoda

 

6.

Ivita Steķe

matemātika

Skolēnu paškontroles darbi:

Pārskati par vienādojumiem:

7.

Ludmila Smirnova

matemātika

 

8.

Aina Sadovņikova

fizika

Fizikas materiāli:

9.

Aija Puste

informātika

Mācību materiāli informātikā:

10.

Ludmila Kudreņicka

bioloģija

 

11.

Nadežda Kaļiņičenko

angļu valoda

 

12.

Ingrīda Ilmane

matemātika

 

13.

Mārtiņš Eizengrauds

fizika

 

14.

Ingrīda Drēska

vācu valoda

15.

Liene Brēdiķe

angļu valoda

Metodisks materiāls "Teaching Grammar with Signal Cards":

Projekti:

16.

Renāte Bogdānova

matemātika

 

17.

Tatjana Beinaroviča

ķīmija

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

 

Jelgavas 4. vidusskolas pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas reglaments.
 


Projekta 4. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Labas prakses vizītkartes

1.

Ruta Grubinska

 

2.

Andra Ģingule

 

3.

Ludmila Smirnova

 

4.

Liena Celma

 

5.

Guna Zemīte

 

6.

Aija Puste

LP piemēra apraksts/vizītkarte

7.

Zaiga Šteina

 

8.

Ārija Puriņa

 

9.

Arta Jurgenovska

LP piemēra apraksts/vizītkarte

10.

Inga Langenfelde

 

11.

Aina Sadovņikova

 


Projekta 3. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izstrādātie metodiskie materiāli

1.

Aija Pridāne

 

2.

Sanita Baltiņa

 

3.

Harijs Laudinskis

 

4.

Ilze Klāva

 

5.

Sarmīte Sprūde

 

6.

Santa Zaremba

 

7.

Margita Galiņa

 

8.

Irina Zinoviča

 

9.

Daiga Rudzīte

 

10.

Rudīte Dīce

 

11.

Tatjana Kārkliņa

 

12.

Irina Osipova

 

13.

Kristīne Priede

 

14.

Inita Zariņa

 

15.

Māra Paspārne

 

16.

Īrisa Kazibajeva

 

17.

Ilze Lillā

 

18.

Irēna Sitņikova

 

19.

Antra Zondaka

 

20.

Indra Šteina

 

21.

Ilona Blūma

 

22.

Evita Mahoņina Mahina

 

23.

Ilze Liepiņa

 

24.

Zaiga Bitāne

 

25.

Laima Bensone

 

26.

Sanita Treimane

 

27.

Māra Aprāne

 

28.

Oksana Beidziniece

 


Projekta 2. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izstrādātie metodiskie materiāli

1.

Laima Bensone

 

2.

Lauma Kļaviņa

 

 

No 2009.gada 20.novembra līdz 2010.gada 20.martam stipendijas saņem skolotāji:

Projekta 1. posms

N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Aija Pridāne

2.

Irina Osipova

3.

Oksana Beidzeniece

4.

Ilze Klāva

5.

Kristīne Priede

6.

Inita Zariņa

7.

Sanita Treimane

8.

Irēna Sitņikova

9.

Sarmīte Sprūde

10.

Indra Šteina

11.

Andra Ģingule

12.

Margita Galiņa

13.

Māra Aprāne

14.

Sanita Baltiņa

15.

Inga Jansone

16.

Ilona Blūma

17.

Ritma Tautere

18.

Santa Zaremba

19.

Zaiga Bitāne

20.

Antra Zondaka

21.

Rudīte Dīce

22.

Daiga Rudzīte

23.

Māra Paspārne

24.

Īrisa Kazibajeva

25.

Ilze Lillā

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

 

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. decembris

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Vairāk par projektu šeit