2017./2018. mācību gada

Interešu izglītības un fakultatīva nodarbības

PAR DALĪBU PULCIŅĀ INTERESĒTIES PIE PEDAGOGA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotikas pulciņa foto un video materiāli!