Administrācija

 

direktors - Agris Celms


Tālr: 63010352

 

direktora vietniece


mācību darbā

Irēna Sitņikova


Tālr: 63012590

 

direktora vietniece


mācību darbā


Ilona Blūma


Tālr: 63012590

 

direktora vietniece


audzināšanas darbā


Sanita Baltiņa


sanita.baltina@izglitiba.jelgava.lv


Tālr: 63023378

 

direktora vietniece


mūzikas novirziena darbā


Liena Celma

 

direktora vietnieks


saimnieciskajā darbā


Juris Šenbergs


Tālr: 63029074

 

direktora vietniece


informātikas jautājumos


Aija Puste

 

direktora vietniece


informātikas jautājumos


Guna Pentjuša

 

sekretāre


Kristīne Lelle


Tālr: 63029555

   
  • Dežurants

Tālr: 63012594

  • Skolotāju istaba

Tālr: 63028857