Pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam (projekts)

2018./2019.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā 

AUDZINĀŠANAS PROGRAMMA 1.-12.KLASEI 2017.-2020.GADAM
AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2018./2019.GADAM
ATKARĪBU PROFILAKSES DARBA PLĀNS 2018./2019.GADAM

 Konkursa "Gada klase 2018./2019." NOLIKUMS


 

2019./2020.

 

 2019./2020.

 

Klašu audzinātāji

2019./2020. mācību gads

 

 1.KLASES
 1.A

Rudīte

Dīce


309. kab.

 1.B 

 Māra

Paspārne


 211. kab.

 1.C 

 Indra

Šteina


 310. kab.

 1.D

Laura

Ivaska


 36. kab.

 

 

2.KLASES

2.A

Diāna

Ozoliņa


26. kab.

2.B 

 Antra

Zondaka


 20. kab.

2.C 

 Zaiga

Bitāne


 302. kab.

2.D 

Inga

Branca 


39. kab.

 2.E

Īrisa

Kazibajeva


 212. kab.

 

3.KLASES

 3.A

Anda

Mērniece


 38. kab.

3.B 

 Ilze

Lillā


 210. kab.

3.C 

 Renāte

Petrovska


 312. kab.

3.D

 Simona

Olšauska


208. kab.


.

 

     4.KLASES
 4.A

Gunta

Klešnika


 308. kab.

 4.B 

 Sarmīte

Polfandere


 209. kab.

 4.C 

 Ritma

Tautere


 311. kab.

 4.D

Vera Kokarēviča- Gerķe 


 37. kab.

 4.E 

Gunita

Strupka


 40. kab.

 

5.KLASES
5.A

Liene

Pomilovska


 66. kab.

 5.B 

Krista

Lūsiņa


123. kab.

 5.C 

Kristīne

Romanovska


61. kab.

5.D

Lūcija

Apela


64. kab.

 5.E 

Kristīne

Goldberga


11. kab.

 

6.KLASES

6.A

 Iveta

Balode


 63. kab.

6.B 

Revita

Zariņa


 315. kab.

6.C 

Artūrs

Pitrāns


42. kab.

6.D 

 Ingrīda

Ilmane


 56. kab.

 6.E 

Ilze

Ercmane


65. kab

 

7.KLASES

7.A

Gerda

Everte


215. kab

7.B 

Oskars Celms

Agris Celms


122. kab.

7.C 

Dace Dombrovska-Baškirova


 

7.D 

Ilga

Martinsone


58. kab.

 

8.KLASES

8.A

Ieva

Avase


 52. kab.

8.B 

Ilze

Klāva


57. kab.

8.C 

Nataļja

Gorškova


23. kab.

8.D

Oksana

Beidzeniece


 67. kab.

 

9.KLASES

9.A

Evita

Mahoņina-Mahina


54. kab.

9.B 

Ilze

Klāva


303. kab.

9.C 

Skaidrīte

Rāta- Adamoviča


55. kab.

9.D 

Ruta

Grubinska


 69. kab.

  

10.KLASES                  

10.A

Ingrīda

Drēska


204. kab.

10.B 

Aina

Pitrāne


49. kab.

10.C 

Kārlis

Vītoliņš


53. kab.

 

11.KLASES          

11.A

Māra

Aprāne


72. kab.

11.B 

Uģis

Ozols


68. kab.

 

12.KLASE

12.A

Renāte

Bogdanova


 51. kab.

 

12.B 

Viktorija

Kagaine


 30. kab.