JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS PSIHOLOGI


Ludmila Rudika

26115985 ; 63012592

 rudika2@inbox.lv

 13. kab.

Darba laiki

P. 8.00 - 14.00

O. 11.00 - 17.00

T. 8.00 - 14.00

C. 8.30 - 14.30

Pk. 8.00 - 14.00


Kristīne Paukšta

 63022564

 kristine.pauksta@gmail.com

 77. kab.

Darba laiki

P. 8.30 - 15.00

O. 8.30 - 15.00

T. 8.30 - 14.30

C. 12.00 - 17.00

Pk. 8.30 - 14.30

 


Darba laikā līdz plkst. 12:00 jebkurš aicināts ienākt, lai vienotos par jums izdevīgu konsultāciju laiku. No plst.12:20 tiek plānotas individuālas konsultācijas.

Kas ir skolas psihologs?

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Ko skolas psihologs dara?

KONSULTĒ

 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • Palīdz vecāko klašu skolēniem izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņu interesēm un dotībām.

NOVĒRTĒ

 • Mācību iemaņas;
 • Mācīšanās spējas;
 • Personības attīstību;
 • Emocionālo stāvokli;
 • Sociālās iemaņas;
 • Mācību vidi un skolas “klimatu”.

RISINA PROBLĒMAS

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
 • Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas;
 • Palīdz bērniem 1. un 5.klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības un mainās mācību vide un skolotāji.

IEVĒRO KONFIDENCIONALITĀTI

 • Tas nozīmē, ka psihologs ievēro klienta vēlmes neizpaust ziņas par viņu vai viņa problēmu nevienai citai personai bez klienta piekrišanas.

Kādas ir raksturīgākās problēmas, kas bērnus nomāc?

 • Bailes no skolas;
 • Neprasme plānot savu laiku;
 • Sekmju pasliktināšanās vai nesekmība;
 • Pašdisciplīnas trūkums;
 • Depresija un nomākts garastāvoklis;
 • Pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē;
 • Domas par pašnāvību;
 • Pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas;
 • Alkohola un narkotiku lietošana;
 • Neticība savām spējām.