Skolotāji

 

Sabiedrisko zinību

skolotāji

MK vadītāja Māra Aprāne

 Latviešu valodas

skolotāji

MK vadītāja Ilze Klāva

Lietišķo priekšmetu

skolotāji

MK vadītāja Aija Pridāne 

Vēsture

 • Kristīne Romanovska
 • Māra Aprāne
 • Ilmārs Danovskis

Kulturoloģija

 • Māra Aprāne

Politika un tiesības

 • Kristīne Romanovska

Sociālās zinības

 • Sarmīte Polfandere
 • Elizabete Pavlovska

Psiholoģija

 • Ludmila Rudika

Ekonomika

 • Lita Vanaga

ZPD

 • Elizabete Pavlovska

Vizuālā māksla

 • Māra Aprāne
 • Ilze Liepiņa
 • Ieva Atvase
 • Ilze Klāva
 • Sanita Baltiņa
 • Evita Mahoņina – Mahina
 • Skaidrīte Rāta -Adamoviča
 • Sanita Treimane
 • Lūcija Apela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

 • Aija Pridāne
 • Harijs Laudinskis
 • Kristīne Goldberga

Tehniskā grafika

 • Roberts Ručevskis

Informātika

 • Aija Puste
 • Kristīne Goldberga
 • Elīna Pētersone
 • Roberts Ručevskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātikas

skolotāji

MK vadītāja Vita Paula

Dabaszinību

skolotāji

MK vadītāja Aina Pitrāne

Sporta

skolotāji

MK vadītāja Nataļja Gorškova

 • Ingrīda Ilmane
 • Renāte Bogdanova
 • Inta Zubova
 • Ludmila Jaščenko
 • Vita Paula
 • Natālija Sergejeva
 • Ilga Martinsone

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 • Aina Pitrāne

Ķīmija

 • Viktorija Kagaine
 • Evita Sileniece

Bioloģija

 • Baiba Jansone
 • Natālija Daukule

Dabaszinības

 • Ginta Joča
 • Viktorija Kagaine

Ģeogrāfija

 • Kristīne Priede
 • Ginta Joča
 
 • Nataļja Gorškova
 • Uģis Ozols
 • Dace Dombrovska - Baškirova
 • Gundega Vaščenko
 • Elīna Mizūne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svešvalodu

skolotāji

MK vadītājas Ingrīda Drēska un Alīna Rjabova

Mūzikas

skolotāji

MK vadītāja Margita Galiņa

Sākumskolas

skolotāji

MK vadītāja Vera Kokarēviča - Gerķe

 Angļu valoda

 • Tatjana Šinkus
 • Līga Nevlana
 • Dace Gulbe
 • Ilze Šulca
 • Liene Brēdiķe
 • Alīna Rjabova
 • Iveta Balode
 • Olga Karasenko
 • Inese Saulīte

Vācu valoda

 • Ingrīda Drēska
 • Ļubova Vladimirova

Krievu valoda

 • Irēna Sitņikova
 • Oksana Beidzeniece
 • Jeļena Djakonova
 • Tatjana Prokofjeva

 

 

 • Agris Celms
 • Liene Celma
 • Līga Celma - Kursiete
 • Oskars Celms
 • Gatis Priekulis
 • Daiga Rudzīte
 • Tajana Kārkliņa
 • Inga Lankenfelde
 • Ingus Leilands
 • Margita Galiņa
 • Irina Zinoviča
 • Irina Osipova
 • Elizabete Pavlovska
 • Edgars Ansonskis
 • Krista Lūsiņa
 • Leonīds Buko
 • Ervīns Anstrāts
 • Zane Stafecka
 • Siāra Vīgante
 • Antra Zondaka

 

 

 

 • Zaiga Bitāne
 • Gunita Boka
 • Rudīte Dīce
 • Mārīte Dille
 • Laila Gurejeva
 • Īrisa Kazibajeva
 • Vera Kokarēviča - Gerķe
 • Ilze Lillā
 • Diāna Ozoliņa
 • Māra Paspārne
 • Sarmīte Polfandere
 • Inese Saulīte
 • Iveta Silinēviča
 • Gunita Strupka
 • Indra Šteina
 • Ritma Tautere
 • Antra Zondaka
 • Anda Mērniece
 • Simona Olšauska
 • Gunta Klešnika
 • Inga Lāce

Pagarinātās grupas skolotāji:

 • Iveta Silinēviča
 • Ligita Govče