Uzņemšana

Uzņemšana 1. klasē

1. Pieteikties uz pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas sporta un mūzikas klasēm var no šī gada 2. janvāra līdz 28. janvārim.

    Pretendentu uzņemšana mūzikas vai sporta klasēs notiek janvārī, balstoties uz muzikālo vai fizisko spēju pārbaudes testa rezultātiem

Pieteikšanās uz pamatizglītības programmas 1. klasēm no šī gada 1. februārim līdz 28. februārim.

Iestājoties skolā, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:

  1. personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
  2. bērna dzimšanas apliecību.

     PIETEIKŠANĀS:

  1. Personīgi (Jelgavas 4. vidusskolas 21. kabinetā) no plkst. 8:00 – 15:00 ( 7., 14. un 21. janvārī no plkst.8:00-19:00)

       VAI

  1. Elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.

 

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs"

 

 Iesnieguma veidlapa


Uzņemšana skolā (Izņemot 1. un 10. klasi)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);


Uzņemšana 10. klasē

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu, pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts) kopijas (uzrādot oriģinālus);
 

Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu

Ja izglītojamais (obligātajā izglītības vecumā), kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, vecāki:

1. pamatojoties uz iesniegumu, saņem izziņu no tās izglītības iestādes direktora, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties. Izziņa izglītojamam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā;
2. minēto izziņu un iesniegumu par izglītojamā izstāšanos iesniedz izglītības iestādes direktoram, kurā tajā brīdī izglītojamais vēl mācās.