Uzņemšana

Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas).

 

 Iesniegums no 2.-9. klasei     Iesniegums no 2.-9. klasei 

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

10. klasei iesniegumu veidlapas:

  Iesniegumu aizpilda skolēns 10.-12. kl.

 

 Lai iepazītos ar izglītības programmām spied šeit