Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana:

Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā).
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā.
  1. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

 Iesnieguma veidlapaUzņemšana 1. klasē 

 

 INFORMĀCIJA VECĀKIEM

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs"

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  28.01.2020. grozījumi noteikumos "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs." 

Uzņemšanas noteikumi Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes  “Jelgavas 4.vidusskola” 1.klasē  pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) programmā (programmas kods 21014111) 

 Iesnieguma veidlapa

 

Fotografēšanās skolēna kartei

Pie J. Baldera

  apliecinājums

 apliecinājums pilngadīgiem