ERASMUS

 

2014./2016.m.g.

http://emathsandscience.blogspot.com/

 

Projekts: "Lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika"

Projekta nr.: 2016-1-ES01-KA219-025035_3

Darbības laiks 2016. - 2018.g.

Partnervalstis: Spānija (koordinatorvalsts Latvija, Francija, Itālija, Grieķija un Polija).

Spānija

Francija

Itālija 

Grieķija

Polija

Latvija 

Problēmas ar kurām saskaras Eiropa mūsdienās ir, lielā mērā, līdzīgas ar viduslaikiem. Migrācija viduslaikos bija galvenokārt reliģisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, pašreizējais migrācijas plūsmas nāk no Austrumeiropas. Mēris viduslaikos bija viens no lielākajiem izaicinājumiem ar ko bija jāsaskaras, bet mūsdienās Zika vai Ebolas vīrusi.
No šī viedokļa, analizējot problēmas, kas radās viduslaikos, var izprast pašreizējās problēmas un meklēt iespējamos risinājumus.

Projektā tiks izmantotas dažādas inovatīvas metodoloģijas, kā piemēram, kooperatīvās mācīšanās, mācīšanās balstās uz projektiem un pedagoģiskā metode FlippedClassroom.

Projekta mērķus ir ērti iekļaut mācību programmas darbībā katrā skolā:
1. Analizējot lieliskos Eiropas maršrutus no integrētas perspektīvas, kas ļauj izprast to saistību ar kultūru visā tās perspektīvā.
2. Izprast pašreizējās problēmas, ko var interpretēt, analizē un novērst, pētot līdzīgas problēmas, kas notika viduslaikos.
3. Mācīšanās laikā iekļaut didaktiskās darbības, izmantojot jaunas didaktiskās metodikas.
4. Ieviest rezultātus projekta dalībnieku skolās.

 

Pirmā tikšanās notika Francijā, Saint Malo:

Jelgavas Vēstnesis


Tikšanās Francijā no 4 .- 8.10.2016, Saint Malo Les Rimains licejā: 

Prezentācijas

Projekta logo

 

Jelgavas 4. vidusskolas izstrādātie logo varianti


Tikšanās Latvijā no 13.-17.02.2017.:

Aktivitātes


Tikšanās Grieķijā 24. - 28.04.2017. Trikalas 1.st General licejā:

Aktivitātes

Viduslaiku tūrisma brošūras

Prese


Tikšanās Itālijā , Bitonto, Istituto Tecnico Commerciale "Vitale Giordano"

3. - 7.10.2017. 

Aktivitātes

GREAT ROUTES IN THE middle AGEs AND THEIR  SYMBOLOGY

   Foto Bitonto

Tikšanās Spānijā, Calatayud, IES EMILIO JIMENO skolā

12. - 16.02.2018.

1. Aktivitāte

Valodu problēmas

Šajā aktivitātē bija jāsadarbojas ar Itāliju. Veidojām divus dialogus: pie ārsta un tirdzniecība (ādu maiņa pret olīveļļu)

Vārdnīca

 2. Aktivitāte

 

Filmas „Melngalvju nams” veidošana,  izmantojot aplikāciju AURASMA

  Attēlu rezultāti vaicājumam “video icon”

 3. Aktivitāte

Videofilma par dekoratīvā elementa - piespraudes veidošanu.

  Attēlu rezultāti vaicājumam “video icon”

4. Aktivitāte

„Burāšana un astronomija” („Sailing and astronomy”)

5. Aktivitāte

„ Ceļi un simboli”  ( „Routes and symbols”) 

6. Aktivitāte

 „Patreizējā ceļu analīze”  („Current analysis”)

  

Foto Spānija

      

Prese

http://www.zz.lv/lietotaju-raksti/jelgavas-4-vidusskolas-audzeknu-un-pedagogu-pieredze-spanija-foto-233970