JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS LOGOPĒDE


        Irina Rutka

         22346062

         rutka.irina@inbox.lv

           78. kabinets

Pieņemšanas laiki:

(pēc iepriekšēja pieraksta)

P. 14:30 - 15:30

O. 14:30 - 15:30

Nodarbību saraksts

 

Skolas logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novērtēšanu un novēršanu.

Logopēda darbības jomas:

 • darbs ar skolēniem ( individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības), kuriem ir runas un valodas traucējumi;
 • sadarbība ar vecākiem;
 • sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem;
 • sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, mediķi, skolas vadību.

Arvien biežāk sākumskolā nākas konstatēt, ka lielai daļai izglītojamo ir valodas sistēmas traucējumi: neprecīza skaņu izruna vai to kropļošana, neizteiksmīga runa, neliels vārdu krājums, nespēja veidot saistītu runu, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. Šo traucējumu sekas – bērnu nevēlēšanās komunicēt, grūtības mācībās. Šiem bērniem var un vajag palīdzēt. Vislabāk, protams, ir konsultēties ar logopēdu – viņš ieteiks vingrinājumus un parādīs ceļus, kā strādāt, lai uzlabotu runu. Specifiskos gadījumos logopēds uzaicinās bērnu uz korekcijas nodarbībām vai ieteiks kādu citu speciālistu.

Logopēda atbalsts būtu nepieciešams, ja bērns:

 • nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
 • nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus;
 • traucēta valodas sapratne(neizprot to, ko viņam saka);
 • balss traucējumi(piemēram, ja bērns runā čukstus);
 • runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi(runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu);
 • stostīšanās;
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.

 Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie:

 • skaņu izrunas traucējumu novēršanas;
 • fonemātiskās uztveres attīstīšanas;
 • rakstīšanas prasmju pilnveidošanas;
 • lasīšanas prasmju pilnveidošanas;
 • saistītās runas attīstīšanas;
 • vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas;
 • valodas leksisko tēmu apguves;
 • valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas;
 • agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā.

 

Runa un valoda ir jāveido un jākopj!