Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu šeit

KAA PLĀNS
2019./2020. MĀCĪBU GADAM
KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KARJERAS KONSULTANTI


Ludmila Jaščenko
1.-4. klasēm

   79. kabinets
 Ludmila.Jascenko@izglitiba.jelgava.lv

Individuālās konsultācijas 1.-4. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-pastu vai e-klasē.

Zanda Kursīte
5.-12. klasēm

   79. kabinets
 z.kursite@inbox.lv

pirmdienās 8.20-12.00

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.20 - 16.00Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2019./2020. mācību gadā


09.01.2019.

Karjeras atbalsts pasākums

 “Manas spējas, prasmes un profesija”

SIA “Point of You”, Jolanta Priede

        2019.gada 11.decembrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Manas spējas, prasmes un profesija” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 3.a un 3.d klases skolēni piedalījās nodarbībās, ko vadīja lektore, biznesa un karjeras konsultante Jolanta Priede. Nodarbībās caur multfilmu tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm, par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Turpinājumā notika saruna, kāpēc vispār nepieciešams strādāt, kādi ir plusi un mīnusi skolēnu izvēlētajai animācijas filmas varonim piemērotākai profesijai.

        Paldies par sadarbību SIA “Point of You” valdes priekšsēdētājai J.Priedei un Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām Andai Mērniecei un Simonai Olšauskai.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu “Manas spējas, prasmes un profesija” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

 Vairāk attēlu skatīt


05.11.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Būvē savu karjeru pats!”

      2019.gada 5.novembrī 7.a, 7.b, 7.d, 8.b, 9.b klašu skolēniem notika personīgās izaugsmes nodarbība, kuras laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un guva priekšstatu par  sava pozitīvā potenciāla  nozīmi karjeras veidošanā. Personīgās izaugsmes nodarbības laikā skolēni apzinājās savu pozitīvo potenciālu un resursus – skolēni izzināja sevi, paskatījās uz sevi radošā veidā. Izaugsmes trenera vadībā skolēniem tika veicināta emocionālās inteliģences un sadarbības, komunikācijas prasmju attīstība, pilnveidotas analītiskās prasmes, skolēni tika rosināti uzņemties atbildību par savu dzīvi.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


18.11.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

“Profesiju daudzveidība zoodārzā” I un II

      Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 2019.gada 17. un 18.oktobrī Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā 6.b un 7.c klases skolēniem notika mācību izzinošā ekskursija, kuras laikā tika iepazītas nepieciešamās profesijas (personāla daļas vadītāja, dzīvnieku kopējs, zoologs, veterinārārsts, entomologs, dārznieks u.c.) dzīvnieku kopšanā un uzturēšanā. Gids stāstīja par nepieciešamo izglītību un darba prasmēm, par personības rakstura īpašībām, par galvenajiem darba pienākumiem, par speciālo apģērbu un aprīkojumu, kā arī par profesijas izvēles motīviem. Apmeklējot akvārija zāli, terārija ēku tika iepazītas reālās darba vietas, darba apstākļi, darba ikdiena un vide. Sarunas laikā tika noskaidrots par karjeras izaugsmes iespējām darbā ar dzīvniekiem, par darba bīstamības un grūtības pakāpi. Skolēni varēja novērtēt savu piemērotību darbā ar dzīvniekiem.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām R.Zariņai un D.Dombrovskai -  Baškirovai.

      PKK Z.Kursīte un L.Jaščenko

Vairāk attēlu skatīt


08.10.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

"Iepazīsti ražošanas procesu" I

       2019.gada 8.oktobrī  11.A  un 12.A klašu skolēniem notika mācību ekskursija uz SIA “Duke”, "Terēnos", Vilces pagastā, kur Lolita Duge skolēnus iepazīstināja ar lauksaimniecības uzņēmuma ražošanas procesu un ražošanā nepieciešamajām profesijām. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar profesijām, darba vidi, ražošanai nepieciešamo aprīkojumu, tika gūts priekšstats par uzņēmuma rašanās principiem, ražošanas procesu un uzņēmuma darbībā nepieciešamajām profesijām. Skolēni noskaidroja, kādas prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem. Skolēni guva priekšstatu par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un īstenošanu, dažādajām saimniecībā aptvertajām lauksaimniecības. Skolēni izprata augstas kvalitātes un dabīga produkta ražošanas nozīmīgumu veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām R. Bogdanovai un M. Aprānei.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


01.10.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Medijpratība un kritiskā domā„šana”

      Septembrī  iniciatīva "Pilna doma" izteica aicinājumu Latvijas vidusskolām pieteikties aizraujošām mācību nodarbībām par medijpratības un kritiskās domāšanas veicināšanu.

      24. septembrī šāda nodarbība notika mūsu skolā, kad pie jauniešiem viesojās radio “Pieci.lv” žurnāliste Karmena Stepanova.

      Nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai mācīties no žurnālistes pieredzes, bet arī aktīvi līdzdarbojoties, uzzināt, kādēļ medijpratība un kritiskā domāšana ir svarīgas prasmes, veikt praktiskus uzdevumus vērtējot informācijas ticamību gan lasot ziņas, gan apskatot sociālo tīklu ierakstus.

      Paldies Karmenai Stepanovai un viņas kolēģiem par interesanto nodarbību!

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


01.10.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Swedbank praktisko mācībstundu programmas „Dzīvei gatavs” ekonomikas stunda 11. klašu skolēniem.

      7.oktobrī,  iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

      Paldies par nodarbību Swedbank pārstāvei Valerijai Jurevicai!

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


04.11.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

"Iepazīsti ražošanas procesu" II

      2019.gada 4.novembrī 10. klašu skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratoriju un SIA Getliņi EKO.

      Mācību ekskursijas mērķis bija rast priekšstatu par Latvijas uzņēmumu ražotņu darbības specifiku, iesaistītajām profesijām, darba ikdienu, darbā nepieciešamo aprīkojumu un uzņēmuma darbības principiem.

      VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas vadītājs Viktors Tams stāstīja par autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, par pētnieciskiem darbiem un pārbaužu veikšanu asfaltbetona rūpnīcās, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī par šķembu, bitumena un citus izejmateriālu pārbaudi no kuriem top ceļi. Skolēni dzirdēja par profesijām, darba vidi, prasmēm, rakstura īpašībām, kas nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem.

      SIA Getliņi EKO sabiedrisko attiecību speciālists Nauris Vējonis stāstīja par „zaļās domāšanas” pamatprincipiem, videi draudzīgu saimniekošanu un SIA „Getliņi EKO” ilgtspējīgās attīstības politiku. Nauris Vējonis iepazīstināja skolēnus ar poligona vēsturi un darbību šodien, šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi, atšķirībām starp atkritumu poligonu un izgāztuvi, energobloka darbību no gāzes iegūšanas brīža līdz elektrības un siltuma ražošanai, moderni aprīkotām siltumnīcām, to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem, videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanas veidu. Mācību ekskursijā tika stāstīts par profesijām, prasmēm,  rakstura īpašībām, kas nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem. Īpaši mācību ekskursija būs piemērota topošajiem inženieriem, fiziķiem, agronomiem un ornitologiem.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām I.Drēskai un A.Pitrānei.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


31.10.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

"Uzdrīksties uzvarēt!”

          2019.gada 31.oktobrī 11.B.klases skolēnu grupa devās uz Rīgu, Starptautisko izstāžu centru „Kīpsala”, lai piedalītos uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Uzdrīksties uzvarēt”. Konferencē uzņēmēji un savas jomas eksperti dalījās vērtīgās zināšanās un savā pieredzē, lai iedvesmotu jauniešus uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, sekot saviem sapņiem, būt labākajiem un pieņemt karjeras lēmumus.

         Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

         Paldies par sadarbību klašu audzinātājam U.Ozolam.

PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


17.10.2019.

Karjeras atbalsts pasākums mācību izzinošā ekskursija

 „Profesijas jomā CILVĒKS-DABA ” Ⅰ

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

        2019.gada 17.oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Profesijas jomā CILVĒKS-DABAietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 1.b un 2.e klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz LU Botānisko dārzu. Skolēni, piedaloties mācību izzinošajā ekskursijā, noklausījās stāstu, ka botāniskais dārzs ir speciāli ierīkota vieta, kur tiek kultivēti dažāda veida augi un ka bagātīgas kokaugu, ziemciešu, pārtikas un oranžēriju augu kolekcijas padara dārzu par iecienītu izglītības un atpūtas vietu visa gada garumā. Mācību izzinošās ekskursijas turpinājumā skolēni saprata, ka profesijas jomā “Cilvēks-daba” ir ļoti daudzveidīgas profesijas. Gidi stāstīja, ka visas profesijas LU Botāniskajā dārzā dalās trijās lielās nozarēs: zinātniskās (zinātnieki, pētnieki, selekcionāri un citas), dārznieki (augu aprūpētāji, dārza arhitekti, stādu audzētāji un citas), kā arī pasākumu organizētāji-visi cilvēki, kas nodarbojas ar LU Botāniskā dārza popularizēšanu, strādā ar cilvēkiem, rīko un vada pasākumus (gidi, nodarbību vadītāji un citas). Skolēni tika informēti par šo profesiju pārstāvju darba ikdienu un pienākumiem, darbā izmantoto aprīkojumu, par grūtībām un gandarījumu darbā ar augiem. Nobeigumā skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

         Paldies par sadarbību LU Botāniskā dārza pārstāvjiem un Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām Mārai Paspārnei un Īrisai Kazibajevai.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību izzinošu ekskursiju uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


20.10.2019.

Karjeras nedēļas 2019. atskaite (WORD)


17.10.2019.