VOKĀLI INSTRUMENTĀLAIS ANSAMBLIS  "VARBŪT RĪT"

Gatis Priekulis
pedagogs

Mēģinājuma laiki


Otrdiena   koncertzāle   15:00-15:30
Trešdiena  koncertzāle   15:00-15:30

            Vokāli instrumentālais ansamblis "Varbūt rīt" veidots ar domu ļaut skolēniem radoši izpausties, pierādīt sevi un sava vokālu vai instrumenta spēli populārās un rokmūzikas žanros, attīstīt prasmes kolektīvā muzicēšanā. Ansamblis vienmēr atsaucīgs skolas daudzajiem un daudzveidīgajiem pasākumiem, taču laikam ejot un meistarībai augot, kļuvis pieprasīts arī ārpus skolas.

            2015.g, /16. m.g. uzstāšanās skolas pasākumos - Valsts svētku svinīgais pasākums; jubilejas balle; "Žetonvakars"; "Sirsniņdienas balle"; "Pēdējā zvana" pasākumi; kā arī  Eiropas dienai veltītā pasākumā; Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkursa "No baroka līdz rokam" Rīgas, Zemgales reģiona kārta (1. pakāpe);

            2016.g. /17. m.g. uzstāšanās skolas pasākumos - Valsts svētku svinīgais pasākums; "Ziemassvētku labdarības koncerts"; "Jubilejas balle"; "Žetonvakars"; "Sirsniņdienas balle"; "Baltā galdauta svētkos"; "Pēdējā zvana" pasākumi; "Skolas lepnums"; "Zaļumballe"; 9. un 12. klases izlaidumos.  Kā arī ārpus skolas -  LLU studentu folkfestivāls (Diploms - Žūrijas slavinājums); Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkursa "No baroka līdz rokam" Rīgas, Zemgales reģiona kārtā un arī finālā (1. pakāpe); Eiropas dienai veltīts pasākums Jelgavā;  V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi” Bauskā; LLU Tehniskās universitātes un Vircavas vidusskolas izlaidumos; "Jelgavas nakts maratonā", "Lielplatones pagasta svētkos".