DEFILE

Siāra Vīgante
vadītāja

 

Mēģinājuma laiki


Ceturtdiena   koncertzāle  17:00-18:00

Bērnu un jauniešu piedalīšanās horeogrāfijas kolektīvos ir vērsta uz pamatzināšanu apguvi dejas žanros, kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu, estētisko un tikumisko principu ievērošanu.  Defilē programmā veidota pūtēju orķestra mākslinieciskā snieguma pilnveidošanai.

              2007., 2008. gada maijā defilē skatē – 1. pakāpes diploms.

2011. gadā – Defilē skatē – 2. pakāpes diploms. Koncertdarbība - dalība skolu jaunatnes pūtēju orķestru koncertā „Mēs varam tā!”,  dalība Belostokas (Polija) pilsētas svētkos, sniedzot koncertus, Zaļā punkta rīkotajā Zemgales reģiona pasākums „Zaļā nakts”.

2012. gadā – Pūtēju orķestru defilē programmas finālskatē  - 2. pakāpes diploms. Koncertdarbība - dalība koncertā „Tauru balsis” skolā, koncertā „Mēs - Latvijai” Jelgavas kultūras namā, Ivanofrankovskas (Ukraina) pilsētas 350. gadu jubilejas svinībās, Jelgavas pilsētas svētkos – Defilē programma koncertā „Mīlestības vēstules Jelgavai”.

2013. gadā – Pūtēju orķestru defilē programmas finālskatē  - I pakāpe ar izcilību.

2014. gadā –  Pūtēju orķestru defilē programmas finālskatē  - I pakāpe.

2015. gadā – Dalība lielveikala atklāšanas pasākumā Ogrē, Jelgavas pilsētas Metāla svētkos, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, Eiropas dienas pasākumos Jelgavā, Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Belostokas (Polija) pilsētas svētkos, sniedzot koncertus.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vēsturisko Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skate defile programmā, 1. pakāpes diploms

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru defile finālkonkurss, 1. pakāpes diploms

2016. gadā – Vēsturisko Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skate defile programmā, 1. pakāpes diploms.

2017. gadā – Pūtēju orķestra defile skate Liepājā 45,40 punkti, 1. pakāpes diploms, Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu sacensību atklāšana, Jelgavas Sporta halle. Defilē pie Brīvības pieminekļa. Uzstāšanās Eiropas dienā Uzvaras parkā, dalība Jelgavas pilsētas svētkos.