MAZAIS PŪTĒJU ORĶESTRIS

Oskars Celms
diriģents

Mēģinājuma laiki


Pirmdiena   Koncertzāle   13:50-15:15
Ceturtdiena  Koncertzāle   14:35-16:00

     Pūtēju orķestra programma ir kultūrizglītības programma, kura atbilst valsts īstenotās izglītības mērķiem un uzdevumiem. programmas īstenošanas gaitā akcentējama dalībnieku muzikalitātes attīstība un kolektīvas muzicēšanas apguve un prasmju izkopšana. Programma attīsta dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā, rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā un turpmākajā dzīvē. Jelgavas 4. vidusskolas  mazais pūtēju orķestris darbojas no 1990. gada. tas tika veidots kā studija, kas sagatavo nākamos dalībniekus pūtēju orķestrim „Rota”, lai šī     kolektīva kvalitāte saglabātos nemainīgi augsta.

2010./2011. gadā koncertdarbība – Ziemassvētku pasākumi Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā.

2011./2012. gadā koncertdarbība - Ziemassvētku pasākumi, koncerts „Tauru balsis” skolā.

2012./2013. gadā koncertdarbība - Ziemassvētku koncertā skolā, 31. maija svinīgajā mācību gada noslēguma pasākumā.

2013./2014. gadā koncertdarbība - Ziemassvētku koncertā skolā, Instrumentālistu koncertā „Adventi gaidot”, 31. maija svinīgajā mācību gada noslēguma pasākumā.

2013./2014. gadā koncertdarbība  -  Ziemassvētku koncertā skolā, Ziemassvētku klašu eglītēs.

2014./2015. gadā koncertdarbība  -  Ziemassvētku koncertā skolā, Ziemassvētku klašu eglītēs.

2015./2016.- dalība koncertā valsts svētku ieskaņās, Ziemassvētku koncertā,  Valsts izglītības satura centra veidotajā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un Zemgales novadu skatē, kurā ieguvām 2. pakāpes diplomu ar 37,46 punktiem.

2016./2017.- piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, skolas Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku sapnis”, VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skate. (iegūts I. pakāpes diploms),– Mūzikas novirziena Ģimenes dienas koncerts