VĪRU KORIS  "PELĒKI KĀRKLI ZIED"

Ingus Leilands
diriģents

 

Mēģinājuma laiki


Ceturdiena   Aktu zāle   08:15- 08:55

    Vīru kora programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas apguvi.  Programma attīsta tās dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā. Jelgavas 4. vidusskolas vīru koris darbojas no 2012.gada un radies no vīru ansambļa, kas 2010. gadā radās uz jauktā kora „Spīgana ” bāzes.

2010./2011. m.g. – dalība skolas pasākumos (Skolotāju diena, Žetonu vakars), dalība Skolotāju radošo darbu Zemgales reģiona skates pasākumā.

2011./2012. m.g. –  dalība Skolotājdienas koncertā skolā, Dalība valsts svētku pasākumos, Ziemassvētku koncertā skolā, koncertā „Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem” Jelgavas kultūras namā, Žetonvakarā skolā, 51. Draudzības kausam veltītajā koncertā skolā, Pēdējā zvana pasākumos skolā, pasākumā „Skolas lepnums 2012” skolā, Izlaidumā 12. klasēm skolā.

2012./2013.m.g. – dalība Skolotājdienas koncertā skolā,  Valsts svētku pasākumos, Ziemassvētku koncertā skolā, dalība Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas ieskaņas koncertā „Mēs Maestro mūzikā” kopā ar R. Paulu, dalība Žetonvakarā, XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku  koru skatē 42.78 punkti, I pakāpe.

2013./2014. m.g. – Dalība mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas un A.Celma jubilejas koncertā,Valsts svētku 95 gadadienas koncertos,

Ziemassvētku koncertos skolā, Ziemassvētku labdarības koncertā vecākiem,Pavasara draudzības koncertā “Mēs tikāmies martā”, Jelgavas skolēnu koncertā “Manas pilsētas balsis”.

2014./2015. m.g. – Dalība Skolotāju dienas pasākumos skolā, Valsts svētku pasākumos, koncertā „Mēs tikāmies martā”, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2015./2016. m.g. – Dalība Skolotāju dienas pasākumos skolā, Valsts svētku pasākumos, Ziemassvētku pasākumos, “Skolas lepnums 2016”.

2016./2017. m.g.- piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, skolas Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku sapnis”, koncertā Mēs tikāmies martā.. Jelgavas 4. vidusskolā, dalība Jelgavas apriņķa koru skatē Jelgavas 4. vidusskolā, 39.11 punkti, 2. pakāpe, dalība koncertā