ZĒNU KORIS "SPĪGUŅI"

Ingus Leilands
diriģents

Oskars Celms
kormeistars

Mēģinājuma laiki


Otrdiena   koncertzāle   8:15-8.55
Trešdiena  koncertzāle   13:50-14:30

     Zēnu kora “Spīguņi” programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas apguvi.

     Zēnu kora “Spīguņi” programma attīsta tās dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā.

      2.-7. klašu koris darbojas no 1977.gada. Kolektīvs aktīvi piedalās skolas, pilsētas un republikas mākslinieciskās pašdarbības pasākumos un iesaistās skolas un pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Kolektīvs katru gadu iestudē vairākas radošas programmas. Kolektīva pastāvēšana gados ir nomainījušās vairākas skolēnu paaudzes un, lai saglabātu kolektīva kvalitāti,  jāiegulda milzīgs, regulārs, profesionāls darbs.

       Izveidojusies draudzība ar Šauļu "Juventos" skolas kori.

SASNIEGUMI

2001. gadā –ar paraugdemonstrējumu koris piedalījās Eiropas mūzikas skolotāju konferencē, 2.-4. klašu konkursā ieguva augstāko novērtējumu valstī, 90 skolēnu lielais koris "Spīguņi" tiek sadalīts divos koros - meiteņu koris "Spīgmeitiņas" un zēnu koris " Spīguņi".

2001./2002. mācību gadā - piedalījās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību festivālā "Mana skola",  gatavojās Latvijas zēnu koru 7. salidojumam, piedalījās republikas zēnu koru konkursā un saņēma 1. pakāpes diplomu.

2003./2004.mācību gadā novada  skates I pakāpes laureāts,

2005. gadā IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskates II pakāpes laureāti.

2006. gadā piedalījās Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētkos

2007. gadā – dalība Skolotāju radošo darbu Zemgales reģiona skates pasākumā, Skolotājdienas koncertā skolā, dažādu valstu vēstniekiem veltītajā koncertā skolā, Ivanofrankovskas (Ukraina) pedagogu delegācijas vizītei veltītajā koncertā skolā, valsts svētku pasākumos skolā Koncerts vecākiem skolā, Ziemassvētku koncerts skolā, Ziemassvētku koncerts Jelgavas Sv. Annas baznīcā.

2012. gadā – Labdarības koncerts Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā, Draudzības koncerts kopā ar Kretinges (Lietuva) bērnu kori skolā, dalība ceturtajā zēnu koru saietā „Zaļā bumba” Talsos, Pēdējā zvana pasākumos skolā.

2013. gadā Dalība Skolotājdienas koncertā skolā, Valsts svētku pasākumos, Ziemassvētku koncertā skolā, Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas ieskaņas koncertā „Mēs Maestro mūzikā” kopā ar R. Paulu,  IX Latvijas zēnu koru salidojuma „Nāc ar puikām!” koru konkursā (44,80 punkti, Ipakāpe), IX Latvijas zēnu koru salidojumā „Nāc ar puikām!”  Cēsīs 24.-25.05.2013.

2014. gadā – Uzstāšanās pilsētas bērnu koru skatē. Dalība skolas dzejas dienu koncertā, Jelgavas skolēnu koncertā “Manas pilsētas balsis”31.05.2014.

2015. gadā – Dalība 8.Pasaules koru olimpiādes godināšanas pasākumā „Koru zelta vasara”, Skolotāju dienas pasākumos skolā, L.Celmas koncertā „Labrīt, puķe!”, Svinīgajā Valsts svētku pasākumā Jelgavas 1. internātpamatskolas audzēkņiem, Valsts svētku pasākumos, koru vārda došanas un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā, koncertā „Mēs tikāmies martā”, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos,  Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Jelgavas 1. internātpamatskolas 9. klašu Izlaidumā.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 1. kārta, 2. kārta 1.pakāpes diploms.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru finālkonkurss, Zelta diploms, 2.vieta Zēnu koru grupā

2017. gadā – piedalīšanās Dzejas dienu pasākumā skolā, piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, dalība Adventa koncertā Jelgavas Sv.Annas baznīcā, piedalīšanās skolas Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku sapnis”, dalība koncertā “Mēs tikāmies martā”, Vidzemes skolēnu dziesmu diena Gulbenes novadā "Brāli Brāli, skani tāli!"