MŪSU KOMANDA

Līga Anna Anševica

Līga Anna Anševica

vokālā pedagoģe

 

Individuālās nodarbības


Pirmdiena     Koncertzāle/ 123. kab.  14:35-19:00
Trešdiena     Aktu zāle  14:35-16:00

Piektdiena  Koncertzāle   14:35-16:00

Sestdiena    Lekciju zāle   9:00-12:20

Ervīns Anstrāts

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

Individuālās nodarbības

Otrdiena     80. kab.   12:00-16:50
Piektdiena  80. kab.   12:00-16:50

Leonīds Buko

koka pūšamo
instrumentu pedagogs

Individuālās nodarbības

Trešdiena   80. kab.   13:50-17:00

Agris Celms

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

pūtēju orķestra "Rota" diriģents

 

Liena Celma

mūzikas pedagoģe

direktora vietniece mūzikas novirziena jautājumos

Konsultāciju laiki

Ceturtdiena   122. kab.   11:35 - 12:00

Līga Celma-Kursiete

meiteņu kora "Spīgo" diriģente

Individuālās nodarbības

Pirmdiena      koncertzāle   13:40-17:00
Otrdiena        koncertzāle  13:40-17:00
Ceturtdiena   koncertzāle  13:40-17:00
Piektdiena     koncertzāle   13:40-17:00

Oskars Celms

koka pūšamo 
instrumentu pedagogs

mazā pūtēju orķestra diriģents

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    82. kab.  13:00-18:30
Otrdiena      82. kab.  8:00-18:00
Trešdiena     82. kab.  13:00-19:00
Ceturtdiena  82. kab.  8:00-19:20

Piektdiena    82. kab.  13:00-18:00

Konsultāciju laiki


Otrdiena    82. kab.   17:15-17:57

Arta Jurgenovska

mūzikas pedagogs

meiteņu kora “Spīgo studija” diriģente

Konsultāciju laiki

Otrdiena   119. kab.   7:30-8:15
Ceturtdiena    119. kab.   14:30-15:15

Margita Galiņa

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    81. kab.  11:35-17:00
Otrdiena      81. kab.  11:35-17:00 
Trešdiena     81. kab.  11:35-17:00
Ceturtdiena  81. kab.  11:35-17:00

Piektdiena    81. kab.  11:35-17:00

Tatjana Kārkliņa

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    76. kab.  11:35-17:00
Otrdiena      76. kab.  11:35-17:00
Trešdiena     76. kab.  11:35-17:00
Ceturtdiena  76. kab.  11:35-17:00

Piektdiena    76. kab.  11:35-17:00

Inga Lankenfelde

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    121. kab.  11:35-17:00
Otrdiena      121. kab.  11:35-17:00
Trešdiena     121. kab.  11:35-17:00
Ceturtdiena  121. kab.  11:35-17:00
Piektdiena    121. kab.  11:35-17:00

Ingus Leilands

zēnu kora “Spīguņi” diriģents

vīru kora “Kārkli pelēkie zied” diriģents

 

Krista Lūsiņa

mūzikas pedagogs

meiteņu kora “Spīgmeitiņas” diriģente

Konsultāciju laiki

Otrdiena      123. kab.  7:35-8:05
Trešdiena     123. kab.  7:35-8:05
Ceturtdiena  123. kab.  7:35-8:05

Gatis Priekulis

ģitārspēles pedagogs

ansambļa "Varbūt rīt" vadītājs

Individuālās nodarbības

Pirmdiena      214. kab.   13:40-16:20
Ceturdiena    214. kab.   13:40-16:20

Daiga Rudzīte

mūzikas pedagogs

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    74. kab.  10:55-15:40
Otrdiena      74. kab.  9:00-16:00
Trešdiena     74. kab.  9:55-16:20

Piektdiena    74. kab.  12:50-16:00

Megija Stankeviča

koka pūšamo 
instrumentu pedagoģe

 

Individuālās nodarbības


Otrdiena       82. kab.  12:40-16:40
Piektdiena    82. kab.  14:20-16:20

Zane Stafecka

vokālā pedagoģe

meiteņu kora "Spīgo studija" diriģente

Individuālās nodarbības

Pirmdiena   123. kab.   16:30-19:00
Trešdiena    123. kab.   13:50-18:00

Juris Šenbergs

sitamo instrumentu
konsultants

 

Siāra Vīgante

defilē vadītāja

Individuālās nodarbības


Ceturtdienās   Sporta zāle   16:00 -17:00

Irina Zinoviča

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    120. kab.  11:35-16:40
Otrdiena      120. kab.  11:35-16:40 
Trešdiena     120. kab.  11:35-16:40 
Ceturtdiena  120. kab.  11:35-16:40
Piektdiena    120. kab.  11:35-16:40