MŪSU KOMANDA

Līga Anna Anševica

Līga Anna Anševica

vokālā pedagoģe

 

Individuālās nodarbības


Pirmdiena   Aktu zāle   15:30-19:00
Trešdiena    Aktu zāle    15:30-19:00

Ervīns Anstrāts

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

Individuālās nodarbības

Otrdiena     80. kab.   12:00-16:50
Piektdiena  80. kab.   12:00-16:50

Leonīds Buko

koka pūšamo
instrumentu pedagogs

Individuālās nodarbības

Trešdiena   80. kab.   13:50-17:00

Agris Celms

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

pūtēju orķestra "Rota" diriģents

 

Liena Celma

mūzikas pedagoģe

direktora vietniece mūzikas novirziena jautājumos

Konsultāciju laiki

Ceturtdiena   122. kab.   11:35 - 12:00

Līga Celma-Kursiete

meiteņu kora "Spīgo" diriģente

Individuālās nodarbības

Pirmdiena      koncertzāle   13:40-17:00
Otrdiena        koncertzāle  13:40-17:00
Ceturtdiena   koncertzāle  13:40-17:00
Piektdiena     koncertzāle   13:40-17:00

Oskars Celms

koka pūšamo 
instrumentu pedagogs

mazā pūtēju orķestra diriģents

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    82. kab.  11:30-17:00
Otrdiena      82. kab.  08:00-17:00
Trešdiena     82. kab.  11:30-17:00
Ceturtdiena  82. kab.  11:30-17:00

Piektdiena    82. kab.  11:30-17:00

Arta Jurgenovska

mūzikas pedagogs

meiteņu kora “Spīgo studija” diriģente

Konsultāciju laiki

Pirmdiena   119. kab.   07:55-08:13
Trešdiena    119. kab.   07:45-08:13

Margita Galiņa

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    81. kab.  12:50-16:30
Otrdiena      81. kab.  12:00-16:50
Trešdiena     81. kab.  11:50-16:30
Ceturtdiena  81. kab.  11:30-17:00

Piektdiena    81. kab.  11:50-15:50

Tatjana Kārkliņa

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    76. kab.  11:40-17:00
Otrdiena      76. kab.  12:00-17:00
Trešdiena     76. kab.  13:40-17:00
Ceturtdiena  76. kab.  11:40-17:00

Piektdiena    76. kab.  14:00-17:00

Inga Lankenfelde

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    121. kab.  11:35-16:30
Otrdiena      121. kab.  11:35-16:30
Trešdiena     121. kab.  11:35-16:30
Ceturtdiena  121. kab.  11:35-16:30
Piektdiena    121. kab.  11:35-16:30

Ingus Leilands

zēnu kora “Spīguņi” diriģents

vīru kora “Kārkli pelēkie zied” diriģents

 

Krista Lūsiņa

mūzikas pedagogs

meiteņu kora “Spīgmeitiņas” diriģente

Konsultāciju laiki

Piektdiena   123. kab.   13.00 – 13.44

Gatis Priekulis

ģitārspēles pedagogs

ansambļa "Varbūt rīt" vadītājs

Individuālās nodarbības

Pirmdiena      214. kab.   13:40-16:20
Ceturdiena    214. kab.   13:40-16:20

Daiga Rudzīte

mūzikas pedagogs

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    74. kab.  13:50-16:10
Otrdiena      74. kab.  12:50-15:30
Trešdiena     74. kab.  13:50-16:00
Piektdiena    74. kab.  12:50-16:00

Megija Stankeviča

koka pūšamo 
instrumentu pedagoģe

 

Individuālās nodarbības


Otrdiena       82. kab.  12:40-16:40
Piektdiena    82. kab.  14:20-16:20

Zane Stafecka

vokālā pedagoģe

meiteņu kora "Spīgo studija" diriģente

Individuālās nodarbības

Pirmdiena   123. kab.   16:30-19:00
Trešdiena    123. kab.   13:50-18:00

Juris Šenbergs

sitamo instrumentu
konsultants

 

Siāra Vīgante

defilē vadītāja

Individuālās nodarbības


Ceturtdienās   Sporta zāle   16:00 -17:00

Irina Zinoviča

klavierspēles pedagoģe

Individuālās nodarbības

Pirmdiena    120. kab.  11:35-16:40
Otrdiena      120. kab.  11:35-16:40 
Trešdiena     120. kab.  11:35-16:40 
Ceturtdiena  120. kab.  11:35-16:40
Piektdiena    120. kab.  11:35-16:40