MEITEŅU KORIS "SPĪGO"

Līga Celma-Kursiete
diriģente

Zane Stafecka
vokālā pedagoģe

Līga Anševica
vokālā pedagoģe

Mēģinājuma laiki


Pirmdiena   koncertzāle   16:30-18:30
Ceturtdiena    koncertzāle   7:30-8:55

 

    Meiteņu kora “Spīgo” programma  ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas apguvi.

 Meiteņu kora “Spīgo” programma attīsta tās dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā. Meiteņu koris „Spīgo” aktīvi  iesaistās koncertdarbībā skolā, pilsētā un valstī.

Jelgavas 4.vidusskolas 5.(6.) - 9.klašu meiteņu koris darbojas no 1977.gada.

Kolektīvs sasniedzis ievērojamus rezultātus - Latvijas skolēnu Dziesmu svētku I un II pakāpes laureāts (1979.,1984.,1989.,1995., 2000). Kā savas valsts paraugkolektīvs koncertējis Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Moldāvijā, Krievijā, Somijā, kā ari draudzības koncerti ar Šauļu un Pērnavas un Latvijas koriem. Kora ieraksti skan Latvijas radio un TV (V.Plūdons, A.Celms “Eža kažociņš”, K.Vērdiņš, L.Celma ”Ziedu impresijas”). 2001. gada maijā kā paraugdemonstrējumu Eiropas mūzikas skolotāju konferencē izpildīja K.Vērdiņa un Līgas Celmas ciklu "Terra et stella".

Koris piedalījies Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību festivālā ar programmu "Mana skola". Kora kolektīvs piedalās pilsētas un republikas pasākumos (ap 20 koncertu sezonā). Tie ir gan komponistu autorkoncerti, gan valsts svētku pasākumi. Katru gadu koris piedalās Ziemassvētku koncertos baznīcās, kā arī skolā.

Pa šiem gadiem ir nomainījušās vairākas skolēnu paaudzes, lai saglabātu kolektīva kvalitāti, jāiegulda regulārs, profesionāls darbs. Darba uzdevumi katrai sezonai izriet no skolas, pilsētas, novada un valsts pasākumiem, ārzemju sadarbības projektiem, festivāliem un skolēnu Dziesmu svētkiem.

SASNIEGUMI

2003. gadā ierakstīts CD „Labrīt, puķe!”

2004. gadā Starptautiskais koru konkurss Pērnavā – 1. vieta.

2005. gadā Starptautiskais koru konkurss Tamperē – 2 zelta medaļas.

Latvijas 9. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāts, Lielās balvas ieguvējs.

2006. gadā – Starptautiskā koru konkursā „Tonnen 2000” 2 zelta diplomi un 1 bronzas diploms, 1. Latvijas sieviešu kora konkursā 2. vieta

2007. gadā – festivālā TONEN 2000 Nīderlandē – 2 zelta medaļas, 1 bronzas,

festivālā Spānijā HABANERU konkursā galvenā balva, Fr.Šūberta festivālā Vīnē 1.pakapāes diploms, diriģentei Līgai Celmai – nominācija labākā diriģente. Koncertdarbība – Prezidenta inaugurācijas pasākumā, reģionālajā skolotāju konferencē, pilsētas Skolotāju dienas  pasākumā, kā arī koncerti Valsts ģimnāzijā un 6. vidusskolā, u.c.

2008. gadā – Starptautiskajā konkursā Pērnavā 2. vieta. Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku sieviešu koru grupā finālā uzvara. Starptautiskajā festivālā «Venezia in Muzica» jauniešu koru grupā zelta diploms.

2010. gadā –  Latvijas 10. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāts, Lielās balvas ieguvējs.

2011. gadā –  IX Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla „Sudraba zvani” uzvarētāji Jauniešu koru grupā. Jelgavas un novada Dziesmu svētku skates I pakāpes laureāts.

Koncertdarbība: „Dziesmu svētki Ziemassvētkos” Arēnā Rīga, Zaļā punkta rīkotajā Zemgales reģiona pasākumā „Zaļā nakts”, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jubilejas koncertā, Rīgas svētku „Rīgai 810” koncertā Mežaparkā.

Dalība Skolotājdienas koncertā skolā, dažādu valstu vēstniekiem veltītajā koncertā skolā, valsts svētku pasākumos, Starptautiskajai invalīdu dienai veltītajā pasākumā, koncertā vecākiem, dalība Ziemassvētku koncertā skolā,  Ziemassvētku koncertā Jelgavas 5. vidusskolā, Ziemassvētku koncertā Jelgavas Sv. Annas baznīcā.

2012. gadā – Dalība un 1. vieta jauniešu koru grupā (balva Zelta eņģelis ) Krakovas Adventes un Ziemassvētku koru festivālā Polijā.

Dalība koncertā „Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem” Jelgavas kultūras namā.

Dalība Ruelmalmezonas (Francija) delegācijas vizītes koncertā skolā.

I pakāpes diploms 2013. gada XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku koru skatē Jelgavā.

Dalība koncertā Zemgales reģiona izglītības darbinieku semināra „Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” viesiem skolā.

Kora CD prezentācijas koncerts skolā.

Dalība pasākumā „Skolas lepnums 2012” .

Koncerts vecākiem „Francijas noskaņas” .

Dalība starptautiskajā koru konkursā un koncertos Tūrā (Francija) 25.-28.05.2012. – 2. vieta un Balva par labāko obligātā skaņdarba izpildījumu.

Dalība Skolotājdienas koncertā skolā

Dalība Valsts svētku pasākumos

Dalība Ziemassvētku koncertā skolā

2013.gadā – Dalība X starptautiskajā  garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani” Daugavpilī11.-13.01.2013.  Uzvara jauniešu koru grupā, Daugavpils muzikālās vidusskolas balva par labāko latviešu komponista oriģināldziesmas izpildījumu un Daugavpils Universitātes Mūzikas un Mākslu fakultātes balva par visinteresantāko izpildījumu.

Labdarības koncerts Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā

Sadraudzības koncerts Ilūkstes vidusskolā

Uzstāšanās Nacionālā debašu turnīra dalībniekiem

Dalība Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas ieskaņas koncertā „Mēs Maestro mūzikā” kopā ar R. Paulu,

Dalība II Latvijas Mūzikas olimpiādē Zemgales reģionā,

Dalība Igaunijas un Rumānijas viesiem veltītajā koncertā,

Dalība   XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku  koru skatē,

Koncerts ar Jelgavas kamerorķestri, diriģentu A.Meri un solisti Ievu Kerēvicu,

Dalība Jelgavas skolēnu un jauniešu koncertā „Satiksimies Jelgavā!”,

Dalība starptautiskajā koru festivālā «Tampereen Sävel» Tamperē (Somija). Trīs zelta zīmogu diploms.

2014.gadāUzstāšanās vecāku sapulcē par piedalīšanos Pasaules koru olimpiādē, Jelgavas pilsētas Mūzikas olimpiādes atklāšanā, Zemgales novada Mūzikas olimpiādes atklāšanā. Uzstāšanās „Skolas lepnumā 2014”.Piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, Jelgavas skolēnu koncertā “Manas pilsētas balsis”.

Dalība Starptautiskajā jauniešu koru konkursa Beļģijā – 1. vieta

Pasaules koru olimpiādē 2 Zelta medaļas – Jauniešu viendabīgo koru grupa, Tautas mūzikas grupā

2015.gadāDalība 8.Pasaules koru olimpiādes godināšanas pasākumā „Koru zelta vasara”, L.Celmas koncertā „Labrīt, puķe!”, Valsts svētku pasākumos, koncertā „Ziemassvētkus gaidot”, pūtēju orķestru „Rota”, „Siguldas absolventi” koncertā, koru vārda došanas un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā, koncertā „Mēs tikāmies martā”, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, pasākumā „Skolas lepnums 2015”, Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Dižkoncertā IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā – 120 „Latvieša dziesma Jelgavas vārtos”.

43.starptautiskais koru festivāls Olomouc 2015 Zelta medaļa Tautas mūzikas grupā, Zelta medaļa Jauniešu koru grupā, 1.vieta Grand Prix izcīņā 03.- 07.06.2015.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 1. kārta, 2. kārta -1.pakāpes diploms

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru finālkonkurss, Zelta diploms, 1.vieta vidusskolas meiteņu koru grupā. Augstākais rezultāts valstī (98 punkti no 100) 93 koru konkurencē. 08.07.2015.

2016.gadāDalība koncertuzvedumā “Pa gabaliņiem Jelgavu lieku”, Jelgavas k/n, .Jelgavas 4.vidusskolā, Jelgavas 1.internātpamatskolā, rehabilitācijas centrā “Poga”  koncerts “Ziemassvētku mistērija”, labdarības koncerts “Cik dažādi Ziemassvētki”, divi koncerti Torņakalna baznīcā, dalība pasākumā “Skolas lepnums”, koncerts Kutaisi (Gruzija) delegācijai skolā, dalība Latvijas vīru un sieviešu salidojums Cēsīs.

Jelgavas apriņķa koru skate (augstākās pakāpes diploms 46,67 punkti)

13.-15.05.2016. Stasys Šimkus International Choir Competition (Klaipēda), 1.vieta jauniešu koru grupā

2017.gadā - Koncerts sociālās aprūpes centrā "Zemgale", CD prezentācijas koncerts “Ja man saule roku dotu” kopā ar R.Paulu, dalība Raimonda Paula un Māras Zālītes muzikālās poēmas “Meža gulbji” koncertuzvedumā, Ziemassvētku labdarības koncertā Jelgavas 4. vidusskolā, Ziemassvētku balle “Ielūdz  Spīgo”, dalība koru kompēģinājumā, gatavojoties 2018. gada Dziesmu svētkiem ar E.Vītolu, Zemgales novada Mūzikas olimpiādes atklāšanas koncerts skolā, dalība koncertā Mēs tikāmies martā., koncerts Jelgavas 5. vidusskolā, dalība Jelgavas apriņķa koru skatē ( I pakāpes diploms), dalība garīgās mūzikas festivālā Resurrexit XXXV Lietuvā, Šauļos, dalība Koru Eirovīzijas Latvijas nacionālajā atlasē Latvija dzied! Latvijas Televīzijā, Latvijas Neatkarības atjaunošanās pasākuma koncerts Jelgavas k/n, dalība  Ģimenes dienas koncertā Jelgavas 4. vidusskolā, piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, dalība koncertā Simfodžezs Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā, dalība Raimonda Paula un Māras Zālītes muzikālās poēmas “Meža gulbji” koncertuzvedumā, Zemgales Olimpiskajā centrā,– dalība cildināšanas ceremonijā ZEMGALES LAIKS ZIEDONIM Jelgavas 4. vidusskolā, dalība Dziesmu svētku ieskaņas koncertā Jēkabpilī, Krustpils estrādē, 22.07.2017. Dalība Eiropas koru Eirovīzijā 3.vieta, 23.-28.08.2017. – Starptautiskais koru konkurss Itālijā