MEITEŅU KORIS "SPĪGO STUDIJA"

Zane Stafecka
diriģente

Arta Jurgenovska
diriģente

Mēģinājuma laiki


Otrdiena   aktu zāle  8:15-8:55
Trešdiena  aktu zāle  13:50-15:15

      Meiteņu kora “Spīgo studija” programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas apguvi. Programma attīsta tās dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā.Jelgavas 4.vidusskolas 6.- 9.klašu meiteņu koris darbojas no 1977.gada.

    Kolektīvs sasniedzis ievērojamus rezultātus - Latvijas skolēnu Dziesmu svētku I un II pakāpes laureāts (1979.,1984.,1989.,1995., 2000). Kā savas valsts paraugkolektīvs koncertējis Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Moldāvijā, Krievijā, Somijā, kā ari draudzības koncerti ar Šauļu un Pērnavas un Latvijas koriem. Kora ieraksti skan Latvijas radio un TV (V.Plūdons, A.Celms “Eža kažociņš”, K.Vērdiņš, L.Celma ”Ziedu impresijas”). 2001. gada maijā kā paraugdemonstrējumu Eiropas mūzikas skolotāju konferencē izpildīja K.Vērdiņa un Līgas Celmas ciklu "Terra et stella".

    Koris piedalījies Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību festivālā ar programmu "Mana skola". Kora kolektīvs piedalās skolas, pilsētas un valsts pasākumos (ap 20 koncertu sezonā). Tie ir gan komponistu autorkoncerti, gan valsts svētku pasākumi. Katru gadu koris piedalās Ziemassvētku koncertos baznīcās, kā arī skolā.  Pa šiem gadiem ir nomainījušās vairākas skolēnu paaudzes, lai saglabātu kolektīva kvalitāti, jāiegulda milzīgs, regulārs, profesionāls darbs. Darba uzdevumi katrai sezonai izriet no skolas, pilsētas, novada un valsts pasākumiem, ārzemju sadarbības projektiem, festivāliem un skolēnu Dziesmu svētkiem.

SASNIEGUMI

2003. gadā ierakstīts CD „Labrīt, puķe!”

2004. gadā Starptautiskais koru konkurss Pērnavā – 1. vieta.

2005. gadā Starptautiskais koru konkurss Tamperē – 2 zelta medaļas. Latvijas 9. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāts, Lielās balvas ieguvējs.

2006. gadā starptautiskā koru konkursā „Tonnen 2000” 2 zelta diplomi un 1 bronzas diploms. 2006. gada oktobrī - 1. Latvijas sieviešu kora konkursā 2. vietu.

2007. gadā – festivālā TONEN 2000 Nīderlandē – 2 zelta medaļas, 1 bronzas, festivālā Spānijā HABANERU konkursā galvenā balva, Šūberta festivālā Vīnē 1.pakapāes diploms, diriģentei Līgai Celmai – nominācija labākā diriģente. Koncertdarbība – Prezidenta inaugurācijas pasākumā, reģionālajā skolotāju konferencē, pilsētas Skolotāju dienas pasākumā, kā arī koncerti Valsts ģimnāzijā un 6. vidusskolā, u.c.

2008. gadā – Starptautiskajā konkursā Pērnavā 2. vieta. Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku sieviešu koru grupā finālā uzvara.

2010. gadā – Latvijas 9. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāts.

2011. gadā – Dalība Skolotājdienas koncertā skolā, Dalība valsts svētku pasākumos ,Koncerts vecākiem Dalība Ziemassvētku koncertā skolā, Ziemassvētku koncerts Jelgavas Sv. Annas baznīcā,

2012. gadā – Dalība koncertā „Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem” Jelgavas kultūras namā, Labdarības koncerts Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā

2013. gadā –  Labdarības koncerts Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā, Jelgavas skolēnu un jauniešu koncertā            „Satiksimies Jelgavā!” Piedalīšanās Skolotāju dienas pasākumā, A.Celma autorkoncerta programma skolas skolēniem, A.Celma un mūzikas novirziena jubilejas koncerts, Piedalīšanās Latvijas 95.dzimšanas dienas pasākumā skolā, Piedalīšanās klašu Ziemassvētku pasākumos, Piedalīšanās skolas Ziemassvētku koncertā.

2014. gadā – Uzstāšanās vecāku sapulcē par piedalīšanos Pasaules koru olimpiādē, M.Stārastes jubilejas pasākumā, Jelgavas pilsētas Mūzikas olimpiādes atklāšanā, Zemgales novada Mūzikas olimpiādes atklāšanā. Piedalīšanās Jelgavas pilsētas 5.-9.klašu koru skatē, Zemgales novada 5.-9.klašu koru skatē (46 punkti, I pakāpe).

Uzstāšanās „Skolas lepnumā 2014”, 30.05.2014. Piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, Jelgavas skolēnu koncertā “Manas pilsētas balsis”

2015. gadā – Dalība 8.Pasaules koru olimpiādes godināšanas pasākumā „Koru zelta vasara”, L.Celmas koncertā „Labrīt, puķe!”, Valsts svētku pasākumos, koru vārda došanas un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, skolas Ziemassvētku koncertā “Cik dažādi Ziemassvētki”, labdarības koncertā “Laumas ārstēšanai” Coyote fly koncertzālē.

5.starptautiskias koru festivāls KAUNAS CANTAT 2015 1.vieta Bērnu koru grupā, 3.vieta Grand Prix izcīņā, Skatītāju simpātiju balva 14.-15.05.2015

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 1. kārta, 2. kārta 1.pakāpes diploms

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru finālkonkursā Zelta diploms 08.07.2015.

2016. gadā – Uzstāšanās Jelgavas pilsētas un Zemgales novada Mūzikas olimpiādes atklāšanā, uzstāšanās Eiropas dienā Jelgavā, Uzvaras parkā, piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā

2016.gada 11.marts  -  IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss – Zelta diploms

2017. gadā – piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, dalība Adventa koncertā Jelgavas Sv.Annas baznīcā, skolas Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku sapnis”, piedalīšanās XII Starptautiskajā Koru konkursā “Sudraba Zvani” Daugavpilī (Sudraba diploms), uzstāšanās koncertā “Mēs tikāmies martā” Jelgavas 4. vidusskolā, koncertēšana Bulduru Dārzkopības vidusskolā “Dārznieku dienas” ietvaros, uzstāšanās Jelgavas 4.  vidusskolas “Skolas lepnums” apbalvošanas ceremonijā,