MEITEŅU KORIS "SPĪGMEITIŅAS"

Krista Lūsiņa
diriģente

Daiga Rudzīte
kormeistare, koncertmeistare

Mēģinājuma laiki


Otrdiena   122.kab. 8:15-8:55
Trešdiena  koncertzāle   13:50-14:30

    Meiteņu kora “Spīgmeitiņas” programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas apguvi.  Meiteņu kora “Spīgmeitiņas” programma attīsta tās dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā.
   3.-5. klašu koris darbojas no 1977.gada. Kolektīvs aktīvi piedalās skolas, pilsētas un republikas mākslinieciskās pašdarbības pasākumos un iesaistās skolas un pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Kolektīvs katru gadu iestudē vairākas radošas programmas. Kolektīva pastāvēšana gados ir nomainījušās vairākas skolēnu paaudzes, lai saglabātu kolektīva kvalitāti, jāiegulda milzīgs, regulārs, profesionāls darbs.

SASNIEGUMI

2001. gadā 90 skolēnu lielais koris "Spīguņi" tiek sadalīts divos koros - meiteņu koris "Spīgmeitiņas" un zēnu koris " Spīguņi".

2001./2002. mācību gadā koris piedalījās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību festivālā un piedalījās programmā "Mana skola".

2003./2004. mācību gadā I pakāpes diploms novada skatē.

2005. gadā IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskates II pakāpes laureāts.

2006. gadā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskates II pakāpes laureāts.

2007. gadā II Latvijas vispārizglītojošo skolu 2.- 4.klašu koru salidojuma „Tauriņu balsis” I pakāpes laureāts.

Dalība Zinību dienas pasākumā skolā, Skolotājdienas koncertā skolā, valsts svētku pasākumos, dzejnieces I. Zanderes jaunā dzejoļu kalendāra „Izdomā sev auto” atvēršanas svētkos skolā, koncertā vecākiem, Ziemassvētku koncertā skolā un Jelgavas Sv. Annas baznīcā,

2002. gadā – Dalība Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011 noslēguma pasākumā „Lasīšanas svētki” skolā,  Labdarības koncerts Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā, draudzības koncerts kopā ar Kretinges (Lietuva) bērnu kori skolā, dalība Pēdējā zvana pasākumos skolā.

2013.gadā – Dalība Skolotājdienas koncertā skolā, Dalība  skolas bibliotēkas rīkotajā „Bērnu žūrijas” pasākumā „Koko un Riko buziņpēcpusdiena” (tikšanās ar rakstnieci E. Gulbi, Dalība Valsts svētku pasākumos, Dalība Ziemassvētku koncertā skolā ,

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” (43,87 punkti I pakāpe), Dalība Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas ieskaņas koncertā „Mēs Maestro mūzikā” kopā ar R. Paulu. Dalība  A.Celma jubilejas un mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas koncertā, Valsts svētku 95 gadadienas koncertos, Ziemassvētku koncertos skolā,

Dalība Ziemassvētku labdarības koncertā vecākiem.

2014.gadā - Dalība skolēnu koncertā vecākiem, pilsētas svētku gājienā, Jelgavas skolēnu koncertā “Manas pilsētas balsis”.

2015.gadā – Dalība L.Celmas koncertā „Labrīt, puķe!”, Valsts svētku pasākumos, koru vārda došanas un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, Mūzikas olimpiādes atklāšanā Jelgavas 4.vidusskolā, skolas bibliotēkas organizētajā dzejnieces Aspazijas dzimšanas dienas pasākumā, komponista A.Žilinska daiļradei veltītajā koncertā, labdarības koncerts “Cik dažādi Ziemassvētki”, koncertā «Tauriņu balsis Jelgavā», Eiropas dienas koncertā Uzvaras parkā.

2016.gadā – 14.04.2015. Latvijas 2.-4. klašu koru konkursa "Tauriņu balsis 2016" skate (1.pakāpes diploms, augstākais rezultāts valstī)

2017.gadā – piedalīšanās skolas Valsts svētku koncertā, dalība Adventa koncertā Jelgavas Sv.Annas baznīcā, piedalīšanās skolas Ziemassvētku koncertā “Ziemassvētku sapnis”, uzstāšanās Zemgales reģiona mūzikas olimpiādes atklāšanā, uzstāšanās Grāmatu svētkos skolā, piedalīšanās III Starptautiskajā J.Naujalis koru festivālā un konkursā Kauņā, Lietuvā (Sudraba diploms, Skatītāju simpātijas balva), dalība Bulduru Dziesmu un ziedu dienā, uzstāšanās Jelgavas pilsētas rīkotajā Eiropas dienā Uzvaras parkā, piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā