1.-2. KLAŠU  KORIS

 

 

      1.-2.klasē apgūstam prasmi veidot unisonu un tembrālo saskaņu. Pateicīgs repertuārs šiem uzdevumiem ir latviešu tautasdziesmas, bet mazie dziedātāji iemīļojuši bērnu dziesmu klasiķu A.Žilinska, Ē.Siliņa, V.Kaminska, kā arī mūsdienīgās R.Paula, A.Celma un citu komponistu tēlainās dziesmas. Īpaši bērniem patīk dziesmas ar kustībām. Šādi darbojoties, jaunākajās klasēs audzēkņi apgūst pirmās kora dziedāšanas iemaņas, lai vēlāk papildinātu vecāko klašu koru sastāvus. Uzdevumi ar saistīti ar muzikalitātes atraisīšanu, vokālo iemaņu (stājas, elpas, skaņveides, dikcijas, artikulācijas) veidošanu un muzikālās pieredzes uzkrāšanu.