Oktobra notikumi 2015.gads

TV TRIKS - Desmito iesvētības

Skolēnu padomes filmu vakars

TV TRIKS - Skolotāju diena

TV TRIKS - Miķeļdiena